ชบาแก้ว U17 ประกาศ 20 รายชื่อ อุ่นเครื่องที่อินเดีย

Spread the love

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จำนวน 20 คน เพื่อเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร รายการ U17 Women’s Hero Gold Cup ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2562 เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

ชบาแก้ว U17 ประกาศ 20 รายชื่อ อุ่นเครื่องที่อินเดีย
Spread the love

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จำนวน 20 คน เพื่อเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร รายการ U17 Women’s Hero Gold Cup ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2562 เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

โดยรายชื่อนักกีฬาทั้งหมด 20 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวฉัตรญา ประทุมกูล สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
2. นางสาวขวัญจิรา งอกวงศ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
3. เด็กหญิงธวันรัตน์ พรมทองมี สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
4. นางสาวสุภาพร อินทรประสิทธิ์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
5. นางสาวกานต์พิชชา ทองมากดี สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
6. นางสาวจรรยพร ภูมัง สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
7. นางสาวปวริษา หอมยามเย็น สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
8. นางสาวจณิสตา จินันทุยา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
9. นางสาวสุชาวดี ชมแพง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
10. นางสาวปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
11. นางสาวกานต์ชุดา โพธิ์นา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
12. นางสาวอุมาพร ศรหิรัญ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
13. เด็กหญิงธัญชนก จั่นศรี สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
14. เด็กหญิงภิญญาดา พัฒกอ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
15 เด็กหญิงกันติศา อินชำนาญ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
16. นางสาวนวลอนงค์ หมื่นศรี สังกัด โรงเรียนกีฬากีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
17. นางสาวฟ้าสว่าง เกตุแก้ว สังกัด โรงเรียนกีฬากีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
18. นางสาวจันทิมา โชติรัตน์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
19. นางสาวกฤติยา มูลรัง สังกัด โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
20. นางสาวรสสุคนธ์ มะลิซ้อน สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะรวมตัวกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. เพื่อออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าว

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการ U17 Women’s Hero Gold Cup จะมี 3 ชาติ เข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วย ไทย, อินเดีย (เจ้าภาพ) และ สวีเดน โดยทั้งสามชาติ จะแข่งขันแบบพบกันหมด และหา 2 ทีมที่ทำผลงานดีที่สุด มาพบกันในรอบชิงชนะเลิศ โดยโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดมีดังนี้

13 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. อินเดีย พบ สวีเดน ณ สนาม Andheri Sports Complex

15 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. สวีเดน พบ ไทย ณ สนาม Andheri Sports Complex

17 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ไทย พบ อินเดีย ณ สนาม Andheri Sports Complex

19 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ณ สนาม Andheri Sports Complex

Facebook Comments

About Post Author

CLOSE
CLOSE